Beamer

Iedere zondag verzorgt iemand van het beamer-team de projectie van liederen, presentaties en filmpjes. Ook het extra scherm voor de doventolk hoort erbij.

Contactpersoon: André Spijkman