• Algemene gegevens
  • Farel College
  • Paladijnenweg 101
  • 3813 DC Amersfoort
  • Diensten zondag om 09.15u en 11.15u. Beide diensten hebben een kinderprogramma.

Even voorstellen…

André Huiting (voorganger)

Als echte Knoalster (iemand uit Stadskanaal) ben ik geboren en opgegroeid in de bakermat van het Baptisme in Nederland. Tot mijn 14e ging ik dan ook naar de zondagsschool en andere activiteiten van de kerk. Na de scheiding van mijn ouders stopte het kerkbezoek en stortte ik me volledig in een leven zonder God. Toch bleef er in al die jaren een soort leegte bestaan die ik maar niet op kon vullen tot het moment dat ik op mijn 20e een radicale keuze voor een leven met Jezus maakte. Deze 180 graden move heeft mijn leven volledig op zijn kop gezet, maar precies gebracht wat ik zocht, een fundament, een doel en opvulling in mijn leven. Na mijn studie bedrijfseconomie ben ik dan ook begonnen aan mijn theologische opleiding aan de ETF in Leuven en het baptisten seminarium in toen nog Bosch en Duin. De studie theologie heeft me geleerd dat het mogelijk is om uit te gaan van de inspiratie van de Bijbel, de goddelijkheid van Jezus en de realiteit van wonderen en een geestelijke wereld en tegelijkertijd wetenschappelijk bezig te zijn. In Utrecht de Rank (mijn eerste gemeente) heb ik geleerd om deze wetenschappelijke kennis te vertalen op een manier waarmee het leven van alle dag gevoed en geïnspireerd kan worden. Na mijn werk in de Rank ben ik actief geweest in een church plant van Crossroads International Church in Utrecht. Hier heb ik vooral geleerd hoe belangrijk het is om als gemeente niet helemaal op te gaan in het goede dat God in de gemeenschap zelf geeft. Het is wezenlijk om naar buiten toe gericht te zijn en voortdurend het goede dat God ons persoonlijk en als gemeente heeft gegeven te delen in onze directe omgeving. Als voorganger wil ik mensen wijzen op de grote vreugde die een leven met Christus geeft. Leven met Christus geeft grote vreugde, maar dit betekent niet dat we als gelovigen niet geconfronteerd worden met worstelingen, verdriet en twijfel. Juist in die momenten ervaar ik het als een voorrecht om mensen op Christus te wijzen en vervolgens vanaf de eerste rij te mogen zien dat Hij trouw is en op hele unieke manieren tot Zijn doel komt met ons. Hierbij wil tegelijkertijd zo dicht mogelijk bij onze maatschappij blijven staan en voortdurend zoeken naar wegen om de relevantie van een leven met Christus aan te tonen op een manier die ook door niet gelovige/ niet kerkelijke mensen als inspirerend ervaren wordt. Mijn grootste wens voor ons als baptistengemeente Amersfoort is dan ook dat we zoveel vreugde vinden in onze leven met God dat ons hart en onze handen opengaan om te delen van de overvloed die we van Hem hebben ontvangen. Naast mijn passie voor God en Zijn gemeente, ligt mijn passie bij mijn gezin. Ik ben getrouwd met Thea (1978) en samen hebben we 2 zonen ontvangen, Sam (2011) en Noam (2013).