Even voorstellen…

André Huiting (voorganger)

Als echte Knoalster (iemand uit Stadskanaal) ben ik geboren en opgegroeid in de bakermat van het Baptisme in Nederland. Tot mijn 14e ging ik dan ook naar de zondagsschool en andere activiteiten van de kerk. Na de scheiding van mijn ouders stopte het kerkbezoek en stortte ik me volledig in een leven zonder God. Toch bleef er in al die jaren een soort leegte bestaan die ik maar niet op kon vullen tot het moment dat ik op mijn 20e een radicale keuze voor een leven met Jezus maakte. Deze 180 graden move heeft mijn leven volledig op zijn kop gezet, maar precies gebracht wat ik zocht, een fundament, een doel en opvulling in mijn leven. Na mijn studie bedrijfseconomie ben ik dan ook begonnen aan mijn theologische opleiding aan de ETF in Leuven en het baptisten seminarium in toen nog Bosch en Duin. De studie theologie heeft me geleerd dat het mogelijk is om uit te gaan van de inspiratie van de Bijbel, de goddelijkheid van Jezus en de realiteit van wonderen en een geestelijke wereld en tegelijkertijd wetenschappelijk bezig te zijn. In Utrecht de Rank (mijn eerste gemeente) heb ik geleerd om deze wetenschappelijke kennis te vertalen op een manier waarmee het leven van alle dag gevoed en geïnspireerd kan worden. Na mijn werk in de Rank ben ik actief geweest in een church plant van Crossroads International Church in Utrecht. Hier heb ik vooral geleerd hoe belangrijk het is om als gemeente niet helemaal op te gaan in het goede dat God in de gemeenschap zelf geeft. Het is wezenlijk om naar buiten toe gericht te zijn en voortdurend het goede dat God ons persoonlijk en als gemeente heeft gegeven te delen in onze directe omgeving. Als voorganger wil ik mensen wijzen op de grote vreugde die een leven met Christus geeft. Leven met Christus geeft grote vreugde, maar dit betekent niet dat we als gelovigen niet geconfronteerd worden met worstelingen, verdriet en twijfel. Juist in die momenten ervaar ik het als een voorrecht om mensen op Christus te wijzen en vervolgens vanaf de eerste rij te mogen zien dat Hij trouw is en op hele unieke manieren tot Zijn doel komt met ons. Hierbij wil tegelijkertijd zo dicht mogelijk bij onze maatschappij blijven staan en voortdurend zoeken naar wegen om de relevantie van een leven met Christus aan te tonen op een manier die ook door niet gelovige/ niet kerkelijke mensen als inspirerend ervaren wordt. Mijn grootste wens voor ons als baptistengemeente Amersfoort is dan ook dat we zoveel vreugde vinden in onze leven met God dat ons hart en onze handen opengaan om te delen van de overvloed die we van Hem hebben ontvangen. Naast mijn passie voor God en Zijn gemeente, ligt mijn passie bij mijn gezin. Ik ben getrouwd met Thea (1978) en samen hebben we 2 zonen ontvangen, Sam (2011) en Noam (2013).

 

Elmer (1982), coördinator jeugdwerk 

ElmerIk ben geboren en opgegroeid in Arnhem en van jongs af aan heb ik God mogen leren kennen. Ik wist in ieder geval al wel dat Jezus een persoon is waar ik iets mee moest, alleen wat dat was werd me pas duidelijk in mijn tienerjaren. Na vaker vallen dan nog weer op te staan en van twee werelden te hebben ‘genoten’, heb ik tijdens weekenden en zendingsreizen van Athletes in Action pas begrepen wat het is om Jezus echt te leren kennen en met Hem te leven. Waar mijn leven eerst vol stond van basketbal, meisjes, skaten en allerlei andere idolen, begon mijn leven met en vooral voor Jezus vorm te krijgen. Na twee en een half jaar PABO te hebben gedaan, heb ik de opleiding HBO Pedagogiek afgemaakt. Ik weet nog goed dat een studiebegeleider mij vroeg waarom ik dit wilde studeren. Mijn antwoord was enigzins naïef, maar met volle zekerheid: ik wil wat doen aan het onrecht in deze wereld. Op dat punt begon ik terug te kijken en kan ik vanaf kinds af aan al zeggen dat ik een idealist en activist ben. Deze eigenschappen herken ik bij Jezus, echter leer ik steeds meer over Zijn liefde en rust. Na mijn studie ben ik een tijdje bij familie in Canada gaan wonen en begon mijn vriendschap met mijn vrouw Hannah meer vorm te krijgen door digitale middelen. Na een half jaar Canada ben ik gaan werken bij het dr. Leo Kannerhuis in o.a. Wolfheze, waar ik als groepsleider werkte met jongeren met een ASS (autisme spectrum stoornis). Tevens heb ik samen met een vriend de stichting Iets in Die Geest opgezet, vanuit het verlangen om op straat mensen kennis te laten maken met de kracht en liefde van Jezus. Nog steeds ben ik actief hierin en zullen we binnenkort workshops straatevangelisatie gaan geven. In die tijd kregen Hannah en ik een relatie en in 2010 heeft God ons huwelijk gezegend! We zijn in Amersfoort gaan wonen en hebben ons aangesloten bij de BGA. Sinds eind 2009 werk ik binnen de Jeugdzorg en sinds 2014 dus ook voor de BGA. Ik ben al een tijdje jeugdleider bij de oudste groep Growing Pains. Door o.a. de verbondenheid met onze jongeren ervaar ik veel liefde en gemeenschap in de BGA. Daar ligt mijn hart en ik wil dan ook niets lievers dat onze jongeren allemaal God leren kennen zoals Hij is, met Jezus gaan leven door de kracht en de verandering van de Heilige Geest. Ik wil graag de gemeente dienen en met z’n allen bouwen aan ons jeugdwerk, tot eer en glorie van God!