Jeugdwerk Baptisten Gemeente Amersfoort

De Baptisten Gemeente Amersfoort telt 75 jongeren. Het jeugdwerk richt zich op de persoonlijke geloofsontwikkeling van de jongeren in zijn/haar jeugdgroep, gemeente, gezin en in de maatschappij. We geven dit handen en voeten aan de hand van de hieronder beschreven activiteiten.

Binnen de gemeente zijn er drie jeugdgroepen die één keer in de twee weken op een zondagavond samenkomen. De jeugdgroepen zijn een plek waar de tieners zich thuis kunnen voelen, vrienden kunnen maken en ontmoeten en kunnen groeien in geloof en verantwoordelijkheid. Naast de jeugdgroepen is er elke maand Teenchurch, een dienst georganiseerd voor en door tieners.

Het jeugdwerk wordt ondersteunt door Y-zone, een team dat het jeugdwerk ondersteunt met gebed.

Kickstart – KS
Kickstart is de jongste groep, geschikt voor de tieners van klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. Er komen nu ongeveer 25 tieners naar deze groep. De inhoud van de avond is gevarieerd. De ene avond wordt er bijbelstudie gehouden. Er wordt o.a. gewerkt met de methode van Rock Solid van Youth for Christ. Een andere avond wordt er film gekeken of zijn er sport en spel activiteiten.

Deze groep wordt geleid door Johan Rook, Dianne van Muijen en Renske van Twillert.

Teens in Christ – TIC
TIC is de middelste groep. Hier komen de tieners van klas 3 en 4 van het voortgezet onderwijs. Per avond komen er ongeveer 20 tieners. In deze groep wordt er gebruik gemaakt van de methode Youth Alpha van Youth for Christ. Deze groep wordt geleid door Johan Moltmaker, Seth, Vivian Vietje en Anja en Rob Schonewille.

Growing Pains – GP
De oudste groep is Growing Pains. Hier komen per avond ongeveer 25 tieners. De leeftijd is vanaf klas 5 van het voortgezet onderwijs. De tieners bereiden zelf de avonden voor met coaching van de jeugdleiders. Ze leren hier bijbelstudie geven en te spreken over onderwerpen waarmee ze zich bezighouden. Deze groep wordt geleid door Nico van den Berg, Ymke Elsenaar en Elmer & Hannah.

Jeugdhonk
De jeugdgroepen worden gehouden in het Kinderbelevingscentrum de Vathorst in Amersfoort.
Eén keer in de twee weken op een zondag. (oneven week)

Teenchurch
Naast de jeugdgroepen is er Teenchurch. Elke laatste zondag van de maand is er speciaal een dienst voor en door tieners! Hier komen ongeveer 50 tieners per keer. Tijdens de dienst worden onderwerpen besproken die tieners aanspreken. Er wordt met elkaar gezongen en gezocht naar verschillende manier om God groot te maken. Samen met het kernteam, bestaande uit een aantal jongeren geven Marike Steenbeek en Elmer hier leiding aan.

Elk jaar worden er twee Teenchurch XL diensten georganiseerd. Dit is een Teenchurch dienst die wordt gehouden in de volwassendienst. Tieners integreren zo in de volwassendienst en volwassenen krijgen meer zicht op de geloof en belevingswereld van de tieners.

Activiteiten
Aan het begin van elk seizoen wordt er in oktober een kamp georganiseerd voor alle tieners en jeugdleiding. In 2013 gaan we van 4 t/m 6 oktober naar een kampeerboerderij in Austerlitz.

Alle jongeren van de BGA zijn van harte welkom om mee te gaan.

Naast het kamp worden er door het jaar verschillende gezamenlijke activiteiten georganiseerd om de verbinding met de tieners onderling te vergroten. Tieners kunnen hier ook hun (niet) christelijke vrienden naar toe nemen.

Y- zone
Gebed is de motor van het jeugdwerk. Y-zone is een team dat regelmatig samenkomt om voor het jeugdwerk, de tieners en de leiding te bidden. Het team bestaat uit Andrea Stehouwer, Ruth Bijpost en Mattanja van den Berg. Jeugdleiders sluiten hier één keer in de maand bij aan.

Contact
Wil je meer weten over het jeugdwerk of wil je betrokken raken als jeugdwerker, dan kun je contact opnemen met Pieter de Wit of André Huiting, via andre.huiting@baptisten-amersfoort.nl