Vacature Kringcoördinator

Om de werkgroep kringen te ondersteunen wordt gezocht naar een kringcoördinator. De kringcoördinator vormt de verbinding tussen de raad en de kringen. Uitgangspunt vormt het Kringen jaarplan 2018.

Taakomschrijving:

  • Als kringcoördinator heb je overzicht over het kringenwerk door op regelmatige basis contact met de kringen te leggen. De kringcoördinator is het aanspreekpunt voor de kringleiders bij vragen of opmerkingen. De kringcoördinator werkt daarin nauw samen met de verantwoordelijk oudste. We denken hierbij aan toerusting van de kringleiders op organisatorisch, geestelijk of pastoraal vlak, maar mogelijk ook door het beschikbaar stellen van hulp en studiemateriaal.
  • Je bent actief betrokken bij het plaatsen van nieuwe BGA-ers in de kringen, opstellen van het jaarplan en bijvoorbeeld afstemming met de kringen over kerstattenties binnen de kringen.
  • Als specifieke activiteiten valt te denken aan het organiseren van kringleidersbijeenkomsten met als doel ervaringen binnen de kringen met elkaar te delen en kringleiders toe te rusten. Je wordt hierin ondersteund door de raad.
  • Desgewenst woon je kringavonden bij.

 

Profiel:

  • Hart hebben voor “Verbinding met elkaar” binnen de BGA
  • Bekend zijn met kringenwerk
  • Pré: Goed ingevoerd bij de BGA
  • Wij denken ook eventueel aan een koppel of stel