• Algemene gegevens
  • Farel College
  • Paladijnenweg 101
  • 3813 DC Amersfoort
  • Diensten zondag om 09.15u en 11.15u. Beide diensten hebben een kinderprogramma.

Doopkring

De naam ‘baptist’ komt van een Grieks werkwoord (baptizein) dat ‘onderdompelen’ betekent. Het dopen gebeurt op grond van persoonlijk geloof in Jezus Christus als Redder en Heer. In de BGA is het lidmaatschap verbonden aan de doop op grond van belijdenis. Wil je meer weten over de doop dan is de doopkring iets voor jou. Op deze kring is alle ruimte om in te gaan op vragen rond kinderdoop en doop op grond van belijdenis. Er vindt een open gesprek rond de Bijbel plaats. Het helpt om eens wat dingen op een rijtje te krijgen rond dit thema.

Nieuwe doopkring start geregeld
Een paar keer per jaar hebben we een doopdienst. Misschien zet dit je aan het denken voor jezelf, raakt het je, of heb je vragen. Het kan ook zijn dat het al langere tijd bij je ‘sluimert’ om je meer te verdiepen in de doop.

Geregeld starten we met een nieuwe doopkring (data in overleg). Van harte welkom! De doopkring bestaat uit vier avonden, waarin we op zoek gaan naar de betekenis van de doop vanuit de Bijbel, in open gesprek met elkaar. De avonden gaan over de oorsprong van de doop, de betekenis van de doop, geloofsdoop en kinderdoop en vervulling met de Geest. De doopkring wordt geleid door Ad Zoet en Inge-Mirjam Bosveld. Mail of bel gerust als je vragen hebt, of je wilt opgeven. Ad Zoet, doopkring@baptisten-amersfoort.nl of 033-4754553.