• Algemene gegevens
  • Farel College
  • Paladijnenweg 101
  • 3813 DC Amersfoort
  • Diensten zondag om 09.15u en 11.15u. Beide diensten hebben een kinderprogramma.

Historie

De gemeente wordt begin jaren ’90 geboren vanuit de wens van een aantal mensen om een thuisgemeente te hebben in de eigen woonplaats. Na de eerste spontane contacten volgt een grondige start. De kerkelijke kaart van Amersfoort wordt in beeld gebracht vanuit de vraag of er ruimte is voor een baptistengemeente. Verder komen aan bod de statuten, de onderlinge taakverdeling en vormgeving van de diensten. 8 januari 1995 is het dan zo ver: met 19 enthousiaste leden vindt de eerste zondagse ontmoeting plaats in basisschool ‘Het Anker’. Vanaf het begin is de Baptistengemeente ‘verankerd’ in de Amersfoortse samenleving.

In de jaren die sindsdien zijn verstreken hebben we ervaren dat de start van de gemeente niet alleen een initiatief van mensen was maar ook van God. Hij heeft de groeiende gemeente in vele opzichten gezegend. De geschiedenis van de BGA mogen we dan ook vooral zien als de geschiedenis van wat God gedaan heeft.

Sinds het begin zijn er vele ontwikkelingen geweest. Vanuit het besef dat de BGA niet van ons is maar aan Jezus toebehoort zijn we op weg gegaan. Vele nieuwe mensen hebben zich aangesloten. Er is nagedacht over identiteit en over keuzes die we samen maken voor de toekomst. Om van deze geschiedenis een impressie te geven volgen hieronder een paar ‘highlights’.

Zondag 8 januari 1995. De eerste ontmoeting op zondag van 19 leden en veertig ‘gasten’ is een feit. Aan deze start zijn vele spontane ontmoetingen en grondige besprekingen vooraf gegaan.

20 oktober 1995 sluit de BGA zich aan bij de Unie van Baptisten. Het is karakteristiek voor de gemeente dat zij niet op zichzelf wil opereren, maar verbonden wil zijn met andere plaatselijke kerken.

Juli 1996. Na de eerste verhuizing naar het gebouw van muziekvereniging Juliana en Bernhard wordt opnieuw naar elkaar uitgesproken dat we gemeente willen zijn voor mensen die Christus nog niet kennen. Het aantal beschikbare stoelen mag daar geen beperking voor zijn!

Najaar 1997. Inmiddels zijn er 80 leden. Zij vinden dat het tijd is om een betaalde kracht erbij te halen. Binnen de BGA is investeren in mensen steeds een prioriteit geweest.

Zomer 1998. Bij een bespreking van de BGA op het baptistenseminarium in Bosch en Duin wordt opgemerkt dat de ‘liturg’ een trui draagt. De gewone kleren illustreren de sfeer van de gemeente: we hechten aan wat ‘echt en gewoon’ is in plaats van show of traditionele vormen.

17 januari 1999. Bij zijn bevestiging krijgt voorganger Oeds Blok – die sinds juni 1998 al gemeentewerker is – als welkomstcadeau een nieuwe fiets.

Zondag 21 april 2002. Vanwege voortgaande groei hebben we onderdak gevonden in Het Nieuwe Eemland.

2003/2004. De groei van de gemeente leidt tot een nieuwe bewustwording. Wat willen we voor de toekomst? Waar staan we voor? Waar leven we uit? de zoektocht leidt tot een ‘houtskoolschets’. Kernachtig komt de identiteit en missie van de gemeente daarin naar voren. We willen een gemeenschap zijn die anders is (door het evangelie) en de vrede zoeken voor Amersfoort en omgeving. Ook wordt het idee gelanceerd om meer te gaan werken vanuit wijken.

Januari 2005. De BGA bestaat 10 jaar. Er zijn ruim 180 leden. De bewustwording uit voorgaande jaren leidt tot een concretere uitwerking van de visie in de gemeente. Ondertussen zijn er twee betaalde krachten bijgekomen. Liesbeth van Tongeren werkt voor één dag in de week als coördinator van de kringen en het kinderwerk. Peter Groot doet sinds de herfst van 2004 voor twee jaar taken binnen de gemeente om werkervaring op te doen.

Oktober 2006. Er wordt gewerkt aan een nieuw infoboekje. Er is behoefte aan overzicht en heldere communicatie zowel voor bestaande leden/bezoekers als voor gasten. Ook wordt er gewerkt aan een herstructurering van de gemeente. De taakvelden krijgen een grotere verantwoordelijkheid en de raad krijgt een meer coachende rol. De derde verhuizing is een feit: naar het ROC, dichtbij station Schothorst.

September 2007. In de wijken wordt terug gekeken op de ontwikkelingen sinds de houtskoolschets van 2004. Het werken in de wijken is goed opgepakt en vraagt om verdere stimulans. De gemeente formuleert drie speerpunten voor de komende jaren: kinderen en jongeren, toerusting in navolging van Jezus en externe gerichtheid.

Februari 2008. Er komt een impuls in het jeugdwerk. Daniël Drost wordt aangesteld als jeugdpastor voor één dag per week. Vanaf september 2008 gaat Marjolijn Rietveld als opvolger van Liesbeth van Tongeren voor één dag per week aan de slag als taakveldleider voor het kinderwerk. Het kinderwerk maakt een enthousiaste start met de methode van Promiseland. De site www.bgakids.nl gaat de lucht in.

Januari/februari 2009. Het nieuwe jaar wordt gestart met een dag van vasten en bidden met als thema ‘navolging en zending’. De gemeente gaat een pionierteam ondersteunen in de wijk Kruiskamp, als zendingsproject in eigen stad. En er wordt gewerkt aan een smoelenboek, waarin iedereen ‘te kiek’ wordt gezet!

Zondag 26 juni 2011. Omdat het ROC het huurcontract opzegt, moeten we op zoek naar een nieuwe locatie. We starten in het Farel College aan de Paladijnenweg met een Kidspraise XL.

September 2011. De behoefte wordt gevoeld om opnieuw vooruit te kijken naar de toekomst en naar Gods bedoeling met ons. Een visie-team gaat dit proces begeleiden. Op zondag 25 september wordt René Erwich ingezegend als mede-voorganger naast Oeds Blok. Opnieuw krijgt de gemeente een voorganger die al lid van de gemeente was!

Bij alle voortgaande veranderingen blijven we de relatie met God en met elkaar als basis zien voor het gemeente zijn. Zoals het verwoord is vanaf het begin: ‘Als u niet zelf meegaat, laat ons dan niet verder trekken.’ (Exodus 33,15).