• Algemene gegevens
  • Farel College
  • Paladijnenweg 101
  • 3813 DC Amersfoort
  • Diensten zondag om 09.15u en 11.15u. Beide diensten hebben een kinderprogramma.

Pastoraat in de BGA

Onderlinge zorg is een belangrijk onderdeel van gemeentezijn in de BGA. Rond de kerkdiensten is er vaak gelegenheid om een vraag te stellen waar je mee zit of om hulp te vragen in jouw situatie.  Er is altijd gebed na elke dienst, waar je een actuele vraag  of nood in kunt brengen om samen in gebed te brengen.

Voor vragen waar meer inzet en deskundigheid nodig is,  kun je een beroep doen op het pastorale team. Aan wat voor vragen moet je dan denken?

Wat voor vragen kun je stellen?

  • Vragen rond geloof
  • Ondersteuning bij het verwerken van zaken, zoals bijvoorbeeld rouw en verlies
  • Huwelijks- en /of gezinsproblemen
  • Het gevoel dat je vastloopt en er zelf niet uitkomt

Hoe vraag je hulp?

Als er een vraag binnenkomt bij het pastorale team, komt die binnen via de coördinator, dat is op dit moment Hannie Stehouwer. Dat kan via de telefoon of via de mail, soms ook bij de koffie tussen de diensten. Zij kijkt wie er in het team beschikbaar en geschikt is om op de vraag in te gaan. Dan wordt er tussen diegene van het team en de aanvrager contact gelegd en een eerste afspraak gemaakt. Daarna wordt er samen gekeken of en hoe een eventueel vervolg gestalte krijgt. Op dit moment maken deel uit van het pastorale team: Marjan Mooij, Bert en Erica Huisman, Alenka Mulder en Hannie Stehouwer (coördinator).

Hulp vragen?

Stuur een mail naar: Pastoraat@baptisten-amersfoort.nl

Deel uitmaken van het pastorale team?

Maak je deel uit van de BGA en is het je verlangen om mensen te ondersteunen in hun vraag om hulp en heb je vanuit je werk of een vorige gemeente daar ervaring mee, en heb je interesse om mee te draaien in het pastorale team van de BGA, neem dan contact op met de coördinator, Hannie Stehouwer, voor een oriënterend gesprek.