• Algemene gegevens
  • Farel College
  • Paladijnenweg 101
  • 3813 DC Amersfoort
  • Diensten zondag om 09.15u en 11.15u. Beide diensten hebben een kinderprogramma.

Binnenkort

  • 8 december 2019
    Samenkomst - Peter Groot - kidspraise dienst 1
    9:15u en 11:15u

Meehelpen in de gemeente

Beamer

Iedere zondag verzorgt iemand van het beamer-team de projectie van liederen, presentaties en filmpjes. Ook het extra scherm voor de doventolk hoort erbij.
Contactpersoon: André Spijkman

Gebed

Gebedspunt jpeg 625pxNa elke dienst staat het gebedsteam voor je klaar om met je te bidden. Je vindt de gebedsruimte links naast de boekentafel in de hal van het Farel.

Communicatie

Het communicatieteam van de BGA verzorgt de website, het weeknieuws via mail, de informatietafel met folders over activiteiten rond de BGA en de ‘Rotsvast’, een informatieve uitgave over activiteiten en mensen van de BGA, die zo’n 4-6x per jaar verschijnt.

Contact:
Rotsvast – rotsvast@baptisten-amersfoort.nl / Erik Roest
Weeknieuws – secretariaat@baptisten-amersfoort.nl/ Esmiralda Hubert (kopij uiterlijk donderdagavond versturen)
Website – website@baptisten-amersfoort.nl

Gastenteam

In de zondagse diensten worden bezoekers welkom geheten door mensen van het ontvangstteam.

Geluid

Iedere zondag verzorgt een duo het geluid van de band en de spreker.

Kinder- en jeugdwerk

Hier lees je alles over ons kinder- en jeugdwerk

Kosterdienst

Vind je het ook zo fijn dat er elke zondag een stoel voor je klaarstaat en dat alle praktische zaken rond de dienst geregeld zijn? Denk er dan nu over om hieraan een bijdrage te leveren! Eenmaal in de 5 weken mag je meehelpen bij voorbereidingen voor de dienst in een van de kosterteams.

Contact: Voor aanmelding of meer informatie, kun je contact opnemen met Geert Bergsma of Mark Teerling.

Muziek en zang

Nieuwe zangleiders, nieuwe muziekteams, nieuwe zangers! Als taakveld muziek, zang en zangleiding hebben wij het verlangen om ons tijdens de dienst open te stellen voor de Heilige Geest.

We kunnen ook altijd versterking met goede muzikanten en zangers gebruiken. Dus, muzikanten en zangers, schroom niet om je te melden!
Contact: Mail naar muziek@baptisten-amersfoort.nl.

Voedselfocus

Elk maand worden in de BGA boodschappen verzameld voor stadsgenoten die minder bedeeld zijn. Dit team verzorgt de inzameling en verspreiding.