• Algemene gegevens
  • Farel College
  • Paladijnenweg 101
  • 3813 DC Amersfoort
  • Diensten zondag om 09.15u en 11.15u. Beide diensten hebben een kinderprogramma.

Coördinator Huisvesting

We zijn als gemeente op zoek naar een coördinator Huisvesting. Dat is iemand die de gemeente helpt om op strategisch niveau na te denken en stappen te nemen in de behoefte naar toekomstige huisvesting en die de huidige werkzaamheden rond huisvesting coördineert.

Een gemeenschap zoals de BGA is in hoge mate afhankelijk van goede huisvesting. Dat geldt voor bestaande activiteiten zoals de kerkdiensten, Jeugdwerk, senioren-contact en Alphawerk. Maar ook bij het ontwikkelen van nieuwe plannen/activiteiten kan een coördinator huisvesting een belangrijke rol spelen.
We denken aan iemand die kennis van de vastgoed-/huisvestingswereld kan combineren met visie op het functioneren van onze geloofsgemeenschap zoals de onze en die in staat is om nieuwe ideeën en bestaande activiteiten te verbinden met (nieuwe) huisvestingsmogelijkheden. Die de gemeente (en de raad in het bijzonder) helpt met het doorvertalen van de visie. Iemand die mee kan denken met taakvelden/initiatieven over hun dromen en ambities, zodat er nieuwe mogelijkheden kunnen ontstaan die eerder onbereikbaar leken of waaraan überhaupt niet gedacht werd.

We zijn blij met de locatie waar we nu onze diensten houden, maar tegelijk zijn we door de omvang gedwongen om dubbele diensten te houden. We passen er niet meer allemaal tegelijk in. Het is goed om actief te kijken naar alternatieve mogelijkheden. We denken dat het goed is als er één persoon is die dit als zijn of haar verantwoordelijkheid wil nemen.

Tot slot is er ook behoefte aan een stukje dagelijkse coördinatie en afstemming. Dat wordt nu door een oudste gedaan, maar dat zou eigenlijk niet nodig moeten zijn.

Spreekt deze rol je aan of wil je meer informatie, stuur dan een mail naar: r.bosveld@baptisten-amersfoort.nl