• Algemene gegevens
  • Farel College
  • Paladijnenweg 101
  • 3813 DC Amersfoort
  • Diensten zondag om 09.15u en 11.15u. Beide diensten hebben een kinderprogramma.

Visie

Het geheim van de kerk door alle eeuwen heen is God zelf. ‘Als U niet zelf meegaat, laat ons dan niet verder trekken’ (Exodus 33,15). Met deze houding is de gemeente gestart in 1995. We geloven in Gods werk in ons en door ons heen. Dat maakt ons afhankelijk en vrijmoedig, enthousiast en tegelijk rustig. Hij is de Bron waaruit wij leven. Als het goed gaat en als het moeilijk is. Hij is de Gever, in een wereld die balanceert tussen maakbaarheid en onmacht. Midden in de realiteit van vandaag, leven wij uit de hoop van Gods koninkrijk.

In 2012 is voor 2e keer in ons bestaan een wijziging aangebracht in hoe we onze visie formuleren. Dit hebben we gedaan na een zorgvuldig en intensief proces met betrokkenheid van alle leden:

De Baptistengemeente Amersfoort vormt een gemeenschap van mensen,
die ernaar verlangen in alle facetten van hun leven in contact te staan met God,
en aan elkaar en anderen Jezus’ liefde laten zien,
zodat God geëerd wordt, mensen Hem leren kennen
en wij samen in het perspectief van Gods koninkrijk leven.

 

Toelichting bij deze visietekst

God is koning 

God heeft een plan met deze wereld waarin Zijn koninkrijk is aangebroken. Met de komst van Jezus Christus heeft God de weg geopend van herstel. Door de Heilige Geest vormt God ons tot het tastbare lichaam van Christus, met Jezus zelf als het hoofd.

Een gemeenschap 

De Baptistengemeente Amersfoort is een gemeenschap. Een plek waar heel verschillende mensen thuis komen bij God en zijn gezin, waar mensen zichzelf kunnen zijn en waar ieder zijn waardevolle plek heeft. In deze familie worden wij gevoed met de Bijbelse boodschap, bemoedigen wij elkaar en bouwen wij elkaar op. We willen betrokken zijn op elkaar en op onze omgeving. Dit kunnen wij niet op eigen kracht, wij vertrouwen op de kracht van het evangelie van Jezus Christus. Wij stimuleren elkaar om toegewijd zijn aan God, gevoed door Gods woord en de vervulling met de Heilige Geest.

In contact met God 

God is de bron van alle leven. Wij willen elkaar aanmoedigen om God Koning te laten zijn in alle facetten van ons leven. In ons geloof, ons werk, in alle bijzondere en gewone dingen in Gods wereld. In gebed delen wij met God ons leven, onze dankbaarheid en onze zorgen. Oprechte aanbidding vormt een belangrijk aspect van ons contact met God. In Zijn aanwezigheid vinden wij de liefde en kracht om geestelijk te groeien, elkaar te dienen en te getuigen van Jezus Christus.

Jezus liefde laten zien 

Jezus droeg zijn leerlingen op elkaar lief te hebben. Deze opdracht willen wij, in navolging van Jezus, uitvoeren. Jezus Christus roept ons op te leven in geloof. Dit betekent dat wij aandachtig willen luisteren naar wat Hij zegt en datgene ook in praktijk willen brengen. Hij vraagt ons om in beweging te komen en vrucht te dragen.

Wij willen voor elkaar zorgen, elkaar dienen en voor anderen in onze omgeving tot zegen zijn. Wij willen van betekenis zijn voor iedereen binnen ons netwerk, voor onze directe omgeving en in het bijzonder voor de zwakkeren in de samenleving. De gemeente ziet het als haar roeping om te getuigen van het koninkrijk van God, in woorden en daden.

Creatief, open en echt 

Bij het gestalte geven van onze roeping willen wij open, echt en kwetsbaar te zijn. De diensten worden creatief en zoekend vormgegeven. Wij hanteren geen vaste ‘formule’, maar zoeken naar vormen om God oprecht te aanbidden op manieren die bij ons passen. Hierbij proberen wij steeds de balans te vinden tussen traditie en vernieuwing, en ruimte te geven voor de creativiteit en diversiteit die God ons geeft.

God blijft steeds dezelfde en de centrale plaats van de Bijbel in ons geloof blijft onveranderd. Vormen echter kunnen per situatie verschillen en in de loop van de tijd veranderen.

Wij hechten waarde aan relatief kleine groepen om elkaar aandacht en persoonlijke zorg te kunnen geven, zodat iedereen zich gekend mag weten. Wij geloven dat God ons opdraagt om te bouwen aan duurzame en liefdevolle gemeenschappen. Zo willen wij bouwstenen zijn van Gods Koninkrijk.

Grondslag

De gemeente heeft Jezus Christus als fundament. Zij belijdt de gehele Bijbel als het geïnspireerde en onfeilbare Woord van God en als het betrouwbare getuigenis van Gods openbaring. Zij aanvaardt de Bijbel als het hoogste gezag voor geloof, leer en leven.

(Statuten, artikel 2)